Faktureringsvillkor

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Soleseason. I hela webbplatsen avser termerna ”vi”, “oss” och “vår” Soleseason. Soleseason erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, du deltar i vår ”Tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”Tjänstevillkor”, ”Villkor”), Inklusive de ytterligare villkor och riktlinjer som hänvisas häri och/eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du åtkomster eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa Villkor för tjänst.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Villkoren för tjänst. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av ändringar innebär att dessa ändringar accepteras.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De ger oss online-plattformen för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE LÄKEMEDEL
Genom att godkänna dessa Villkor för tjänsten representerar du att du åtminstone är majoritetsålder i din stat eller hemvist. eller att du är majoritetsålder i din stat eller provins av bosättning och du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre beroende personer använda denna webbplats ..
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller kan du, i användningen av Tjänsten, överträda lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller koder av destruktiv natur.
Ett brott eller brott mot någon av Villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av någon anledning.
Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nät eller anordningar. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – TILLVERKNING, KOMPLETENET OCH INFORMATIONST
Vi är inte ansvariga om informationen som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt beroende på materialet på denna webbplats är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i tillämpliga fall)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för returnering eller utbyte endast enligt vår Returpolicy.
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visar någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information, eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas.

AVSNITT 6 – UPPGIFTER OCH RÄKENSKAPSINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order du lämnar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enda bedömning, verkar vara av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

För mer detaljer, vänligen granska vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALUTA VERKNING
Vi kan ge dig tillgång till tredje parts verktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång.
Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som är” och ”som finns tillgängliga” utan några garantier, uppgifter eller villkor av alla slag och utan intyg. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med. godkänna de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive frigivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Villkor för tjänst.

Frågor om tjänstevillkoren skickas till oss på order@vindigo.se.
Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.
Ordförande Vi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. I hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, “oss” och “vår” till vindigos.

Vindigose erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.
Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika inlagor (t.ex. tävlingsposter) eller utan förfrågan från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett online, per e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt ”kommentarer”), Du samtycker till att vi när som helst, utan begränsningar, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Dessa villkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare.
Vi kan, men inte har någon skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagliga, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografisk, Obscen eller på annat sätt anstötlig eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor.
Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsad till dessa Villkor för tjänst. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Villkoren för tjänst.

Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av ändringar innebär att dessa ändringar accepteras.
Din inlämnande av personuppgifter genom butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår integritetspolicy.

De ger oss online-plattformen för e-handel som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.
AVSNITT 1 - ONLINE LÄKEMEDEL Genom att godkänna dessa Villkor för tjänsten representerar du att du åtminstone är majoritetsålder i din stat eller hemvist. eller att du är majoritetsålder i din stat eller provins av bosättning och du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre beroende personer använda denna webbplats ..
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller kan du, i användningen av Tjänsten, överträda lagar inom din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra maskar eller virus eller koder av destruktiv natur.

Ett brott eller brott mot någon av Villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.
AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR Vi förbehåller oss rätten att vägra Service till vem som helst av någon anledning.

Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nät eller anordningar.
Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbrutet, snabbt, säkert eller felfritt.
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi ibland kan ta bort tjänsten under obestämda tidsperioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.
Du håller uttryckligen med om att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (förutom som uttryckligen anges av oss) föreskrivs 'som är' och 'som finns tillgängligt' för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, Inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelskvalitet, Lämplighet för ett särskilt ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke överträdelser.
I inget fall får Soleseason, våra direktörer, officerare, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare är ansvariga för skada, förlust, fordringar eller direkt, indirekt, tillfälligt straff, Särskilda skador eller följder av alla slag, däribland Utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av uppgifter, ersättningskostnader eller liknande skador. om det är grundat på avtal, skadeståndsskyldighet (inklusive försummelse), strängt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller varor som upphandlats med hjälp av tjänsten, Eller för någon annan påstående som på något sätt har samband med din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsad till, eventuella fel eller utelämnande av något innehåll, eller eventuella förluster eller skador av alla slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkter) Publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om deras möjlighet har upplysts. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information.

Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.
Du går med på att ersätta, försvara och hålla harmlösa Soleseason och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, officerare, Ledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda. skadliga på grund av varje fordring eller efterfrågan, inklusive rimliga advokatavgifter, Göras av någon tredje part på grund av eller uppstår på grund av ditt brott mot dessa Villkor för delgivning eller de handlingar de innehåller genom hänvisning, eller din brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.
AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i tillämpliga fall)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via webbplatsen. Dessa produkter eller Tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår återbetalningspolicy: [LINK TILL REFUND POLITIK]
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken.

Vi kan inte garantera att din datorskärms visar någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller regler som lagts upp av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet. förståelse mellan dig och oss och styra din användning av Tjänsten, ersätta tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, Mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av tjänstgöringsvillkoren).
Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, Tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas.

AVSNITT 6 – UPPGIFTER OCH RÄKENSKAPSINFORMATION
Dessa villkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Australiens lagstiftning. ..

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enda bedömning, verkar vara av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller regler som läggs upp av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelse mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, ersätta tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, Mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av tjänstgöringsvillkoren). Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor för tjänstgöring ska inte tolkas mot den författande parten.

AVSNITT 18 - STYRELSRÄTTNING
Frågor om denna politik ska skickas till oss på:

E-post: support@soleseason.com.