Algemene voorwaarden voor facturering

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Soleseason. Op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Soleseason. Soleseason biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor u, de gebruiker, afhankelijk van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of content bijdragen.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

AFDELING 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of woonplaats, of dat u meerderjarig bent in uw staat of woonplaats en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetgeving).
U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard overbrengen.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

AFDELING 2-ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waarop de dienst wordt verleend, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.
De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

AFDELING 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar is, niet correct, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

AFDELING 4-WIJZIGINGEN VOOR DE DIENST EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of aan derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5-PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig indien verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

AFDELING 6-NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE EN REKENINGSINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e‑mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord dat u actuele, volledige en nauwkeurige aankoop-en rekeninginformatie verstrekt voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg voor meer informatie ons retourbeleid.

AFDELING 7-OPTIONEEL GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input controleren of hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals dat is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of betrekking heeft op uw gebruik van optionele tools van derden.
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Als u gebruik blijft maken van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

AFDELING 20-CONTACTINFORMATIE
Vragen over dit beleid moeten naar ons worden gestuurd op:
E-mail: support@soleseason.com
Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat.
U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid.Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen.